To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 51w Sosnowcu
Strona głowna  /  Wydarzenia
 
 
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.00-17.00

Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych w sali bądź na powietrzu.

6.00 - 8.35 - schodzenie się dzieci, samodzielna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań,  zabawy integrujące grupę.

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka. Gimnastyka, rytmika. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

8.35 - 8.45 - przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe, podejmowanie przez dzieci czynności użytecznych.

8.45 - 9.15 - śniadanie, nauka prawidłowego i zdrowego spożywania posiłków, czynności organizacyjne do zajęć.

9.15 – 10.15 - realizacja zajęć kierowanych i niekierowanych  wynikających z programu wychowania przedszkolnego.

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Organizowanie zabaw twórczych , ruchowych ,stymulujących rozwój dzieci. Organizacja zabaw przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania.  Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Religia. Gimnastyka, rytmika.

10.15 - 10.30 - czynności organizacyjne związane z wyjściem na dwór.

10.30 - 11.35 - pobyt na świeżym powietrzu. zajęcia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11.35 - 11.45 - przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe, podejmowanie przez dzieci czynności użytecznych.

11.45 - 12. 00 – obiad - celebrowanie posiłku, nauka prawidłowego i zdrowego spożywania posiłków.

12.05 – 12.25 odpoczynek dzieci starsze- słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

12.30- 14.00 - dzieci najmłodsze odpoczynek na leżakach.

12.25 - 13.45 -   samodzielna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań,  zabawy integrujące grupę. Religia. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka. Podejmowanie przez dzieci czynności użytecznych, czynności higieniczne i samoobsługowe  

13.45-14.00  - podwieczorek dzieci starsze.                                                                                               

14.30-14.50 – podwieczorek dzieci najmłodsze , nauka prawidłowego i zdrowego spożywania posiłków.

Do 17.00 - zabawy integrujące grupę, zajęcia dodatkowe, warsztaty, samodzielna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka. Rozchodzenie się dzieci.

Nasz dzień